Josh Groban .Gif (Smile) - B&W

Gorgeous man!

  1. mimorena reblogged this from josh-groban-america-latina
  2. josh-groban-america-latina reblogged this from joshgrobangoodies
  3. fuckyeahjoshgroban reblogged this from joshgrobangoodies
  4. joshgrobangoodies posted this